FICHA PRODUCTO

CD 19,95€ Comprar

Robert Gerhard: Vocal Folksongs

VARIOS CLÁSICA

CD
CLÀSSICA / CONTEMPORÀNEA
SEED MUSIC (SEED 013 02)
8323092020179
El compositor Robert Gerhard (Valls, 25 de setembre de 1896 - Cambridge, 5 de gener de
1970) és una de les figures més importants de la música europea del segle XX. La seva
producció musical, extensa i calidoscòpica a parts iguals, i el seu esperit un punt quixotesc
il·lustren una concepció aresfca poc convencional i caracteritzada per una evolució estèfca
extraordinària.
Únic deixeble d’Arnold Schönberg a l'Estat espanyol, Robert Gerhard va explorar esfls i
projectes notablement diferents al llarg de la seva carrera. Aquest disc ens mostra un
Gerhard deutor de la música d'arrel popular i fortament seduit per una vocalitat tan nífda
com emocionant.
Amb Núria Rial, Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), Francesc Prat, Anna Alàs i Jové, Anna Crexells, María Hinojosa Montenegro, Francisco Poyato, Seed Ensemble.
Presentat en un Cd llibre en tres idiomes, amb contingut audiovisual extra.


PRODUCTES RELACIONATS