FICHA PRODUCTO

CD 11,95€ 5,98€ Buy
Offer : News and Catalog 50.00%

Vespres a Montserrat

ESCOLANIA DE MONTSERRAT

CD
22/07/2008
Escola de Monjos, Lluís M. Miralvés , Escolania de Montserrat, Joaquim Pique, Eduard Vila Perarnau, Anonymous
CLASSICAL / CONTEMPORARY
DISCMEDI (DM 848 02)
8424295028488


Preview (30 seconds)
01
00:00:55
Campanes
02
00:01:23
Preludi d'orgue: De les ¨Miniatures per a Orgue¨, Odiló M. Planàs OSB
03
00:00:42
Introducció
04
00:02:39
Himne
05
00:03:34
Antífona 1 i Salm 140
06
00:03:04
Antífona 2 i Salm 141
07
00:02:53
Antífona 3 i Cántic
08
00:01:34
Lectura i Responsori Breus
09
00:03:06
Antífona i Càntic de Maria
10
00:02:41
Parenostre - Oració - Conclusió
11
00:02:53
Salve Gregoriana
12
00:01:13
Preludi d'orgue: II Vespres
13
00:00:42
Introducció: II Vespres
14
00:02:30
Himne: II Vespres
15
00:03:01
Antífona 1 i Salm 109
16
00:02:29
Antífona 2 i Salm 113 A
17
00:02:45
Antífona 3 i Càntic: II Vespres
18
00:01:37
Lectura i Responsori Breus: II Vespres
19
00:03:53
Antífona i Càntic de Maria: II Vespres
20
00:02:35
Parenostre - Oració - Conclusió: II Vespres
21
00:06:25
Salve Montserranina
22
00:03:52
Motet ¨Els Nostres Camps¨

RELATED PRODUCTS