FICHA PRODUCTO

CD 12,95€ Comprar

Musica d’orgue a Catalunya s. XVI-XVII (vol. I)

VARIOS CLÁSICA

CD
CLÀSSICA / CONTEMPORÀNEA
TRITÓ (TRITD0080 02)
8437011311078
"Aquest enregistrament que presentem, i que és el primer volum de la colÀlecció discogràfica de música d’orgue catalana que està publicant Tritó Edicions, pretén fer un recorregut centrat en el repertori barroc però que enllaça amb els primers testimonis de l’escriptura de música per a tecla d’autors catalans o que tingueren en territori català el seu centre de creació artística. Alhora, posa a disposició del públic una sèrie de repertori inèdit que tot just s’acaba de publicar o que ben aviat es veurà tradu´t en forma de publicació sota el mateix segell de Tritó en edició de qui signa aquest text i del mateix intèrpret: Andrés Cea. Ens atreviríem a dir que també és inèdit l’esperit investigador i analític que presideix aquest producte artístic i que ens ha portat a solucions que en alguns moments poden resultar sorprenents o semblar heterodoxes, després d’un treball de revisió tant a nivell textual com interpretatiu de les obres aquí presentades. ´ També sha realitzat una anàlisi aprofundida de les tècniques de registració i interpretació transmeses per fonts documentals catalano-valencianes. En aquest sentit, són fonamentals els memorials de fra Antoni Llorens sobre l’ús dels registres dels orgues de Sant Joan de les Abadesses (1613) i de la catedral de Lleida (1624) constru´ts per ell i que van ser publicats per Francesc de P. Baldelló i Higini Anglès, respectivament. Com també els referents als dos orgues de la catedral de València (1637), donats a conèixer per Josep Climent. Aquestes fonts, juntament amb nombroses referències documentals disperses, especialment els contractes per a la construcció d’orgues, ens mostren alguns elements distintius d’aquest repertori que han pogut ser àmpliament experimentats tant en orgues catalans com mallorquins i que han estat tinguts en compte per a aquest enregistrament." Bernat Cabré i Cercós


PRODUCTES RELACIONATS