Illes dins un disc. Un tribut ...
DIVERSOS AUTORS
MÚSIQUES DE LA MEDITERRÀNIA
PRODUCCIONS BLAU