La cobla i l'orquestra. Obres ...
JOSEP VINARÒS
SARDANAS
DISCMEDI