Malacara: El bo i millor ...
ELS PETS
CATALAN POP-ROCK
DISCMEDI