La terra parla
MARUSA CANO
MÚSIQUES DE LA MEDITERRÀNIA
PRODUCCIONS BLAU