Cançons per la Trapa
DIVERSOS AUTORS
MUSICAS DEL MEDITERRANEO
PRODUCCIONS BLAU