Melodies de Mallorca
VARIOS WORLD
MÚSIQUES DE LA MEDITERRÀNIA
PRODUCCIONS BLAU