Les dues som una
GEMMA MAr
CATALAN POP-ROCK
PRODUCCIONS BLAU