Un minut estroboscòpica
ANTÒNIA FONT
POP-ROCK EN CATALA
EL SEGELL DEL PRIMAVERA