Rosa permanent
ROBA ESTESA
MÚSIQUES DE LA MEDITERRÀNIA
HALLEY RECORDS