Se rompen las tradiciones ...
ANDRÉS "EL LEPE"
FLAMENC/ COPLA / CANÇÓ ESPANYOLA
DISCOS ROCIO