Pau Casals: Integral de l'obra ...
JORDI CAMELL
CLÁSICA CONTEMPORÁNEA
COLUMNA MUSICA