Integral de l'obra per a piano ...
PAU CASALS
CLÁSICA CONTEMPORÁNEA
COLUMNA MUSICA