Ramon Llull. Temps ...
JORDI SAVALL - LA CAPELLA REIAL ...
CLÁSICA CONTEMPORÁNEA
ALIA VOX