Escudella de cançons (2 CD's)
VARIOS INFANTIL
MÚSICA INFANTIL EN CATALÀ
PICAP