FICHA PRODUCTO

CD 13,95€ Comprar

Pau Casals: Sardanes

COBLA DE CAMBRA DE CATALUNYA

CD
Antoni Ros Marbà
SARDANES
PICAP (PIC911533 02)
8425845939780
L’Associació Músics per la Cobla porta a terme des de fa més de 25 anys una important tasca dins de l’especialitat de la música de les sardanes i de les altres obres escrites per al grup instrumental cobla i els seus instruments característics. El treball es basa en la recuperació del patrimoni d’aquestes músiques, la seva codificació i arxiu i a la difusió de la mateixa. El resultat fins al dia d’avui es que l’arxiu conté més de 40.000 documents musicals.
Amb aquest capital musical i els recursos humans dels que actualment es disposa a Músics per la Cobla s’han pogut completar molts projectes per a difondre convenientment les músiques que hostatgen. Així citarem les seves realitzacions, entre d’altres, dels treballs fonogràfics dedicats a la obra completa per a cobla de Juli Garreta, de Joaquim i Josep Serra així com una vintena de monografies sobre la música de cobla, dels compositors més importants de Catalunya.
L’avinentesa de que aquest any 2023 és el cinquantè aniversari del traspàs del mestre Pau CASALS, serveix de motiu especial per a presentar el resultat del projecte, endegat fa més de 10 anys, de recollir les sardanes i les altres musiques que el mestre va escriure, tan com a creació específica com a part d’altres composicions i que tinguessin una versió per a cobla i presentar-les seguidament com a enregistraments fonogràfics.
Ha estat el treball d’equip, realitzat al seu arxiu; fent recerca, analitzant els materials obtinguts, editant informàticament i realitzant transcripcions. Un treball que ha culminat amb l’enregistrament que ara presenten i que conté sis sardanes per a cobla i dues peces de format lliure. El prestigiós mestre Antoni Ros Marbà ha dirigit l’enregistrament al davant de la Cobla de Cambra de Catalunya. Una Cobla formada amb instrumentistes escollits entre els millors de Catalunya.

A la rellevància d’aquest treball s’hi avenia el complement d’un estudi musicològic que li donés una empara de nivell. Albert Fontelles-Ramonet i Anna Costal i Fornells,especialistes en el camp de la música catalana i músics de cobla, van rebre una de les Beques de Recerca de la Càtedra Pau Casals 2023 per portar a terme un treball sobre aquesta temàtica específica dins l’obra del Mestre.


PRODUCTES RELACIONATS