3 Siglos de música en el Órgano de Sta. Maria de Tordesillas

IGNACIO RIBAS TALÉNS

CD
2016
CLASICA / CONTEMPORANEA
DISCMEDI (VARDM1377 02)

Durant l'any 2016 se celebra el 300 aniversari de la construcció de l'orgue de l'església de Santa Maria de Tordesillas. Amb l'ocasió d'aquest aniversari, l'organista Ignacio Ribas Taléns ha realitzat l'enregistrament d'un CD íntegrament dedicat al repertori ibèric. Phelipe Urarte, originari de Navarra, va construir aquest magnífic instrument que destaca entre els seus contemporanis per l'abundant trompeteria de façana i el seu espectacular moble. Amb el títol "Tres segles de música en l'orgue de Santa María de Tordesillas", aquest CD proposa un passeig a través de les 7 grans C de la música ibèrica: Amb obres seleccionades de Cabezón, passant per Correa de Arauxo, Rodriguez Coelho, Clavijo del Castillo, Carreira, Correa Braga fins a arribar al gran Cabanilles, aquest prestigiós intèrpret espanyol ens mostra la riquesa tímbrica i les possibilitats musicals de l'instrument de Santa Maria de Tordesillas en una interpretació brillant i fidel als textos originals.

Cançons

  • Batalla de 6º Tono (Ignacio Ribas Taléns, Antonio Correa Braga) 00:06:12
  • Tiento de Primer Tono sobre la Salve (Ignacio Ribas Taléns, Antonio de Cabezón) 00:06:04
  • Fantasia a Quatro de Sexto Tono (Ignacio Ribas Taléns, Antonio Carreira) 00:06:21
  • Ave Maris Stella (III, Canto al Tenor) (Ignacio Ribas Taléns, Manuel Rodrigues Coelho) 00:02:25
  • Pange Lingua (III, Canto al Tenor) (Ignacio Ribas Taléns, Manuel Rodrigues Coelho) 00:04:27
  • Suzanne un Jour (II) (Ignacio Ribas Taléns, Manuel Rodrigues Coelho) 00:05:24
  • Tiento de Segundo Tono (Ignacio Ribas Taléns, Bernardo Clavijo del Castillo) 00:04:51
  • Canto Llano de la Inmaculada Concepción de la Virgen María (Todo el Mundo en General) [Síguense Tres Glosas] (Ignacio Ribas Taléns, Francisco Correa de Arauxo) 00:04:36
  • Tiento Partido de dos Tiples de Septimo Tono (Ignacio Ribas Taléns, Francisco Correa de Arauxo) 00:05:46
  • Xácara (Ignacio Ribas Taléns, Juan Bautista Cabanilles) 00:05:18
CD 18,95€ Comprar

PRODUCTES RELACIONATS Veure tot CLASICA / CONTEMPORANEA