La nostra cançó
EMILI VENDRELL - RAMON CALDUCH
CANCION CATALANA
NOVOSON