FICHA PRODUCTO

CD 12,95€ Comprar

Musica d’orgue a Catalunya s. XVIII-XIX (vol. II)

VARIOS CLÁSICA

CD
CLÀSSICA / CONTEMPORÀNEA
TRITÓ (TRITD0064 02)
8437003939174
Aquest recull vol ajudar a il·luminar el recorregut estilístic de la música ibèrica de tecla. Ens descobreix part de la realitat sonora d’un procés de canvi on, des d’un llenguatge eminentment modal i amb el tiento com a màxima expressió, s’arriba fins a la sonata, representació per excel·lència del món tonal. La convivència del nou i el vell estil, passant per una major inclinació cap a la tonalitat i el progressiu abandonament del rigor contrapuntístic, incipients esquemes de sonata ternària clàssica i imaginatius passatges d’un estil rapsòdic i emfàtic que arriba al romanticisme, constitueixen alguns dels elements del recorregut que ofereix aquesta selecció d’obres de compositors catalans per a tecla.


PRODUCTES RELACIONATS