La nostra cançó
EMILI VENDRELL - RAMON CALDUCH
CANÇO CATALANA
NOVOSON