Galicia y las Cantigas de Santa Maria

ANTONI ROSSELL & G. COURTLY MUSIC CONSORT

2CD
2017
CLASICA / CONTEMPORANEA
COLUMNA MUSICA (COM0362 02)

El repertori marià alfonsí ha estat objecte de nombrosos enregistraments i és un dels més editats -i per això coneguts- de la música medieval. També és un dels que suscita una major controvèrsia, (...). Ens debatem contínuament entre l'estètica contemporània i la percepció moderna (hereva del romanticisme) del món medieval. És obligada una reflexió epistemològica per abordar aquest repertori, i aquest enregistrament és fruit d'aquesta reflexió. El nostre propòsit ha estat realitzar un treball que tingués elements originals i que d'alguna manera fossin nous, amb el risc que això comporta al tractar-se d'un repertori tan interpretat i tan conegut. El nostre primer objectiu ha estat contextualitzar la interpretació en un món medieval real. (...) Un altre dels elements que plantegem com "original" és el de la galleguitat del repertori marià alfonsí. Aquest aspecte s'ha abordat des de dues perspectives diferents. En primer lloc en l'elecció del repertori, decidint-nos per aquelles cantigues que d'alguna manera (situació geogràfica, referències al pelegrinatge compostel·là, menció de personatges, ....) Podrien situar-se a Galícia. En segon lloc en l'aspecte estètic i lingüístic, els dos a partir de l'elecció d'intèrprets gallecs de música tradicional. Volíem sentir les Cantigas de Santa Maria cantades per veus gallegues, que entenguessin el text, i les referències estètiques fossin les de la música tradicional gallega, però sempre atenent al criteri de transcripció arqueològica que regeix la nostra interpretació. Finalment la contextualització ha tingut unes veus d'excepció, les d'escriptors, intel·lectuals i professors gallecs, però també de diferents parts del món, que amb la seva experiència en l'àmbit lingüístic, literari, històric o artístic han donat veu al context alfonsí, i gallec medieval. Un altre aspecte que es reclama com a "innovador" en aquest tipus d'enregistraments ha estat la inserció de sons procedents uns de la natura, però altres d'edificis o llocs històrics, i que han servit per situar tant l'acció del text literari, com a les persones que van protagonitzar la creació i difusió d'aquest repertori, especialment el seu "autor" el rei Alfons X.

2CD 15,95€ Comprar

PRODUCTES RELACIONATS Veure tot CLASICA / CONTEMPORANEA